Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.11.13

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
 

 

 

1

Төсвийн орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн, өр авлагыг барагдуулах, газрын дуудлага худалдааг шуурхай зохион байгуулж,  төсөвт  орлого төвлөрүүлэх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Газрын алба

Татварын

хэлтэс

 

СТСХ

 

2

2020 оны Хүн ам, орон сууцны улсын тооллого хийгдэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах, Мал тооллогын захирамж гаргах  

Статстикийн хэлтэс

 

 

 

3

Ханиад томуугийн үе эхэлж  байгаатай холбогдуулан  урьдчилан сэргийлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах.  

ЭМТ

 

 

НХХ

   4 Цаг уурын барилгын ажлыг хүлээж авах  

ДБҮҮХ

СТСХ

 

ЗДО

 

5

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг дуусгах  

Холбогдох байгууллагууд

 

 

ТЗУХ

 

6

Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайтар зохион байгуулах  

ЦХ

 

ДБҮҮХ

7 Төсөвт байгууллагууд оны төсвөө  нягталж, өр авлагагүй гарахад анхаарч ажиллах Холбогдох байгууллагууд СТСХ
8 “Багануур тохижилт” ОНӨААТҮГ цас цэвэрлэдэг бодис, давсаа нөөцлөх тал дээр анхаарах “Багануур тохижилт” ОНӨААТҮГ ЗАА
9 Шинэ жилийн баяр болохтой холбогдуулан   үйлчилгээний байгууллагуудын хүлээн авалтын хуваарийг авч,  хүнсний аюулгүй байдал, гадна дотор камерт үзлэг шалгалт хийх ЦХ

МХХ

ДБҮҮХ
10 Дүүргийн хэмжээнд худалдаалагдаж байгаа хүнсний зүйлс тэр дундаа савласан жүүс, ундаа, тахианы мах, хатаасан жимс зэрэгт хяналт шалгалт хийх МХХ ДБҮҮХ
11 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг  мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч боловсруулах   ГА ЗДО

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР