ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛУУДААС

 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр нийтийн орон сууцны дээврийн засварын ажил хийгдэж байна. 10 сарын 08-ны өдрөөс ажил эхэлсэн ба “ СНТ групп ” ХХК шалгаран ажил гүйцэтгэж байгаа бөгөөд гүйцэтгэл 90%-тай байна.

1-Р ХОРОО: 4-р байрны 1,2-р орц 1 блок, 14-р байрны 1-4-р орц 2 блок, 16-р байрны 3-4-р орц 1 блок, 17-р байрны 3-4-р орц 1 блок, 23 –р байрны 1-2-р орц 1 блок

3-Р ХОРОО: 25-р байрны 1-4-р орц 2 блок, 34 А байрны 1 орц 1 блок, 51-р байрны 1 орц 1 блок, 52-р байрны 1 орц 1 блок, 57-р байрны 1 орц 1 блок тус тус хийгдсэн.