ДҮҮРГИЙН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖЛЫН ЦАГИЙН ХУВААРЬТ ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ ТУХАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.