Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.10.30

 

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
 

 

 

1

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбай дахь явган хүний зам, гарц, гармыг хаан, явган зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулж байгаа зөрчлийг арилгах чиглэлээр дүүргүүд ажлын хэсгийг байгуулах, явган зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулж байгаа байршлуудын нарийвчилсан судалгааг гаргаж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Газрын алба

 

 

 

ДБҮҮХ

 

2

Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх ДБҮҮХ

СТСХ

 

ЗДО

 

3

“Оюуны эрин” цогцолбор сургуулийг Улсын комисс хүлээж авах ажилд бэлтгэх, анги багш нарын асуудлыг шийдвэрлэх  

125-р сургууль

 

 

НХХ

   4 1,2,3 дугаар хорооны иргэдэд тайлан танилцуулах ажлыг зохион байгуулах  

Хороод

 

ТЗУХ

 

5

Энэ жил 40 жилийн ойн тэмдэглэн өнгөрүүлсэн байгууллагууд төв талбайд “Мөсөн хотхон” бий болгох  

Холбогдох байгууллагууд

 

 

НХХ

ДБҮҮХ

 

6

Дүүргийн цагдаагийн хэлтэс болон хороодын дарга нар малын хулгайтай тэмцэх талаар хийгдсэн ажлыг танилцуулах Хороод

ЦХ

 

ДБҮҮХ

 

 

 

 

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Leave a Reply