ДҮҮРГИЙН 3 БОЛОН 5-Р ХОРОО МАЛЧДЫГ ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

Өдөрлөгт хорооноос сонгогдсон ИТХ-ын төлөөлөгчид дүүргийн удирдлагууд оролцсон.
Хүрэлцэн ирсэн малчдад Нийгмийн даатгалын хэлтэс, ХХҮХ, Газрын алба, Цагдаагийн хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс зэрэг байгууллагууд мэдээлэл хийсэн юм. Энэ үеэр малчид мөн эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдлаа.

ДИТХ-ын “Хүндэт үнэмлэх”-ээр
Б.Бямбадорж, Г.Энхбаяр, Л.Даваадорж, Н.Баттөмөр
ДИТХ-ын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр
С.Ариунболд
Дүүргийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр
Х.Батмөнх, Э.Доржням, В.Буд
Дүүргийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр
Б.Нямсүрэн, Д.Төмөрбаатар, М.Ганхуяг, Д.Пүрэвдаш, Ц.Алдар
Монголын Залуучуудыг холбооны “Тэргүүний малчин залуу” цол тэмдэгээр С.Даваа, Л.Орхон нарыг шагнаж урамшууллаа.