Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.09.11

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Зөвшөөрөлгүй газар  шорооны ажил эхлүүлсэн  компанийг холбогдох хуулийн байгууллагад шилжүүлж, шалгуулах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

МХХ, Газрын алба.  

ЗДТГ

2 Цэцэрлэгүүдийн засвар үйлчилгээг дуусгах, 2 сургуулийн шугамын асуудлыг яаравчлуулах  

НХХ

 

ЗДО

3 71-р байрны үүдний хэсгийн асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх

 

 

СӨХ

 

ЗАА

4 09 сарын 14-ний  өдөр Үе үеийн төгсөгчдийн хандивын  уулзалтыг сайтар зохион байгуулах  

НХХ

Боловсролын хэлтэс

 

ЗДТГ

5 ХХҮХ-ээс ажлын байраар хангах ажлыг оновчтой зохион байгуулах  

 

ХХҮХ

 

 

НХХ

6 Албан даалгаврын хүрээнд ажлын байрны сахилга,  хариуцлагыг чанд мөрдөж ажиллах.  

Нийт байгууллагууд

 

ТЗУХ

7 09-р сарын 15-ны дотор Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2018 оны үндсэн чиглэлийн  биелэлтийг гаргаж  хүргүүлэх. ТЗУХ ЗДТГ
8 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль хийгдэхтэй холбогдуулан Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөгөө тодотгох Нийт байгууллагууд ЗДТГ
9 Ахмадын баярын бэлтгэл ажлыг хангах Байгууллагууд  

НХХ

 

 

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Leave a Reply