Улсын төсвийн хөрөнгөөр 4-р хорооны чиглэлийн цэвэр ус, дулааны шугам шинэчлэх ажил 70 хувьтай байна.

Leave a Reply