Улсын төсвийн хөрөнгөөр 4-р хорооны чиглэлийн цэвэр ус, дулааны шугам шинэчлэх ажил 70 хувьтай байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.