2018 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАД БАГАНУУР ДҮҮРЭГ НИЙСЛЭЛИЙН 9 ДҮҮРГЭЭС 3 ДУГААР БАЙРТ, ФИЗИК, БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭСТ ОНООНЫ ДУНДЖААР УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ТЭРГҮҮН БАЙР ЭЗЭЛСЭН АМЖИЛТЫГ ҮЗҮҮЛСЭН БАЙНА.

Leave a Reply