Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.08.21

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аяныг эрчимжүүлэн ажиллах. Дүүргийн хэмжээнд шарилж устгалын ажлыг дуусгах  

 

 

14

 

ЗАА

2 Монгол Улсын Засгийн газар болон НИТХ-ын тогтоолоор Улаанбаатар хотод мал аж ахуй эрхлэх, эрхлэхийг хориглох бүсээс мал гаргах ажлыг шуурхай зохион байгуулж дуусгах  

ДБҮҮХ

3 Хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаа тул холбогдох ажлыг сайтар зохион байгуулах  

НХХ

4 Дүүрэгт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, яаравчлах, уялдуулж ажиллах  

ЗДОрлогч Т.Отгонболд

5 Байгууллагууд өвөлжилтын бэлтгэл ажил сайтар хангах, 09 дүгээр сарын 10-ны дотор тайлан ирүүлэх  

ДБҮҮХ

6 Боловсролын байгууллагын түүхт 40 жилийн ойн баяр болохтой холбоотой үйл ажиллагааг сайтар зохион байгуулах  

НХХ

7 “Оюуны эрин” цогцолбор сургууль шинээр байгуулагдаж байгаатай холбоотой бүтэц зохион байгуулалтын сайтар хийх НХХ
8 138-р цэцэрлэгийн засварын ажил эхлэхтэй  холбоотой тус цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг түр хугацаагаар бусад цэцэрлэгт хуваах ажлыг зохион байгуулах НХХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР