Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.07.24

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Багануур ХК-ийн 40 жилийн ойг тохиолдуулан төр захиргааны байгууллагаас хяналт хийж, хамтран ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

МХХ

ЦХ

ОБХ

 

ДБҮҮХ

2 Үндэсний сурын харвааны багийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн болохтой холбоотой холбогдох байгууллагууд хяналт тавьж ажиллах

 

 

Холбогдох байгууллагууд

 

ДБҮҮХ

3 Хоол, хүнсний чиглэлээр худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, хоол хүнсний халдвар, хордлогоос урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, гарын авлага, зөвлөмжөөр хангах, илэрсэн зөрчлийг газар дээр нь арилгуулах арга хэмжээ авч ажиллах.  

 

 

МХХ

 

 

 

ДБҮҮХ

4 Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг ШТСтанцуудад хяналт шалгалт явуулах ШӨХТГ-ын Багануур дүүрэг дэх Улсын байцаагч  

ТЗУХ

5 Нийслэл дүүргийн тэргүүний 4-р хороо малчдын өдөрлөгийг зохион байгуулахтай холбоотой байгууллагууд өдөрлөгт оролцож төрийн үйлчилгээг үзүүлэх  

Байгууллагууд

 

ТЗУХ

6 Хороодууд харъяа нутаг дэвсгэрт ариутгал халдваргүйтгэлд анхаарч ажиллах  

Хороод

 

 

ТЗУХ

7 Үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, үерийн далангуудыг цэвэрлэх, ОБХ

МХХ

ДБҮҮХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР