Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.07.09

 

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Багануур дүүргийн баяр наадмыг сайтар зохион байгуулах, тэр дундаа Эрчим хүчний байгууллагууд хариуцлагатай ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

     Хэлтсүүд

 

БЗӨБЦТС ТӨХК

 

ЦДҮС ТӨХК

 

 

ЗДТГ

2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. ТЗУХ  

 

ЗДТГ

3 Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг сайтар зохион байгуулах.  

Багануур тохижилт ОНӨТҮГ

 

ЗАА

4 Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам сахиулах, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулж, хяналт тавьж ажиллах.  

ЦХ

ЗЦА

 

ТЗУХ

5 Худалдаа үйлчилгээ, хүнсний аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллах ДБҮҮХ

МХХ

 

 

ДБҮҮХ

6 Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж завьт эргүүлийг тогтмол гаргах  

ОБХ

 

ТЗУХ

 

 

 

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР