Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

2018.06.26

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан

1 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Хүүхдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

НХХ,Боловсролын хэлтэс 

 

МХХ

2 8/25-ны дотор цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдийн тоглоомын талбайд үзлэг шалгалт хийж аюулгүй байдлыг хангах  

НХХ

 

Боловсролын хэлтэс 

3 Баяр наадмын үеэр ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн  хуваарь гаргаж, харуул хамгаалалтын ажилд хяналт тавьж ажиллах  

МХХ, ЦХ

 

ЗДТГ

4 Гол, усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлж байнгын завьт эргүүл ажиллуулах, урьдчилан сэргийлэх тэмдэг, тэмдэглэгээг байшуулах  

ОБХ

 

ДБҮҮХ

5 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам,  талбайн гэрэлтүүлэг болон камержуулалтын ашиглалт, хамгаалалтад үзлэг шалгалт хийх  

 ЦХ

 

ЗАА

6 Тохижилт хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг наадмын өмнө шахаж дуусгах  

ЗАА,ХААА

 

ЗДО

7 Их дээд сургуулиудын хуваарь олгох ажлыг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах  

ЕБС-ууд

НХХ, Боловсролын хэлтэс
8 Мал бүхий иргэдийг албадан  гаргах  шийдвэрийг яаралтай  гаргах ДБҮҮХ  
9 ДИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурал 06/28-нд болох тул хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлуудын бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах Холбогдох хэлтэс, албад

 

ЗДТГ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Leave a Reply