Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

2018.06.11

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Төсвийн орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, орлого төвлөрүүлэхэд анхаарч ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 хоног

 

Татварын хэлтэс СТСХ
2 Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг зураг төсвийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих СТСХ ЗДО
3 Өргөдөл,  гомдлын  эхний хагас жилийн мэдээг  нийслэлд  хүргүүлэх ТЗУХ  
4 Ногоон байгууламжийн усалгаа, арчилгаа тордолгоог цаг тухайд нь хийх Авто жим ОНӨААТҮГ, байгууллагууд ЗАА
5 Инженерийн байгууламжийн урсгал засварын ажлыг хугацаанд нь хийж дуусгах Дулааны станц ТӨХК, Багануур Ус ОНӨААТҮГ ЗДО
6 2018 оны эхний хагас жилийн тайлан, мэдээ,  Үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудсыг  06.25-ны дотор ТЗУХ-т ирүүлэх Бүх байгууллагууд ТЗУХ
7 Хоол  үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, тухайн газруудын  ажилчдын эрүүл мэндийн шинжилгээг Эрүүл мэндийн төвд хийлгэх МХХ, ДБҮҮХ, ЭМТөв  
8 Баар, ресторан, зоогийн газруудын 6,7 сард хийх хүлээн авалтын бүртгэл судалгааг гаргаж, хяналт тавих ДБҮҮХ МХХ
9 Наран зоогийн газарт буяны ажилд оролцсон 150 хүн нэг бүртэй холбогдож,  шинжилгээнд хамруулах ЭМТөв НХХ
10 Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа, хүүхдийн хоолны аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллах ГБХЗХХ, НХХ МХХ, ДБҮҮХ
11 Гэр хорооллын айл өрхийн жорлон, бохир усны цооногт ариутгал, халдваргүйтгэл хийлгэх тал дээр анхаарах Хороодын Засаг дарга нар ЗАА
12 2019 онд хийх  хөрөнгө оруулалтын ажилд саналаа ирүүлэх Бүх байгууллагууд СТСХ
13 Бороо ихээр орвол үер болох магадлалтай байгаа тул суваг, шуудуу, тернажуудад үзлэг, шалгалт хийх ОБХ ЗАА
14 Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулах Мал эмнэлгүүд ДБҮҮХ
15 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Бүх байгууллагууд СТСХ, Дотоод аудитын алба
16 Дүүргийн баяр наадмыг зохион байгуулах салбар хорооны дарга нар төсөв, төлөвлөгөөгөө яаралтай батлуулах Салбар хороодын дарга нар Комиссын дарга
17 Байгууллагуудын удирдлагуудын ээлжийн амралтын хуваарийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэгтгэн авч, хяналт тавьж ажиллах Бүх байгууллагууд ТЗУХ

 

 

 

 

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Leave a Reply