Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.05.29

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн 09.00-15.00 цагийн хооронд төв  замыг хаах, Хэрлэн худалдааны төвийн өмнөх зогсоолд машин зогсоохгүй байхад анхаарч,    бэлтгэл ажлыг хангах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

ЗЦТ НХХ
2 Алдарт эхийн 1, 2-р одон гардуулах ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг 06.01-ний өдрийн 13.00 цагт 219 тоотод   зохион байгуулахтай холбогдуулан бэлтгэлийг хангах НХХ ЗДТГ
3 ААНБ-ууд тарьсан модныхоо усалгаанд анхаарах, тохижилтын ажлуудаа хооронд нь уялдуулж ажиллах ЗДО, ЗАА ДБҮҮХ
4 Төр захиргааны байгууллагаас   иргэдтэй хийх уулзалтын үеэр   гарсан санал, хүсэлтийг    холбогдох байгууллагуудад албан бичгээр  хүргүүлэх ТЗУХ ЗДТГ
5 Хүүхдийн баярын үеэр худалдаа,  үйлчилгээ  явуулж байгаа үйлчилгээний цэг,  салбаруудын  бараа бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн чанар,  стандартад хяналт тавих  

МХХ

 

ДБҮҮХ

6 Иргэд дугуй ихээр унах болсонтой холбогдуулан байгууллагууд гаднаа  дугуйн зогсоолтой болох тал дээр анхаарах ААНБ-ууд ЗАА
7 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон хөрөнгө оруулалтаар хийх ажилд  тусгах саналаа 2018.06.10-ны дотор ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст ирүүлэх  

 

ААНБ-ууд

 

 

ТЗУХ, СТСХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР