Сэрэмжлүүлэг: Хүүхдийн баяраар 33 хэм хүрч хална

http://ulaanbaatar.mn/Home/newsdetail?dataID=31755