ДҮҮРГИЙН ОНХСАНГААР ХИЙГДЭЖ БУЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛТАЙ ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Т.ОТГОНБОЛДООР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ ГАЗАР ДЭЭР НЬ ТАНИЛЦЛАА.