УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ТӨР ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГААС “ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ”-ЫГ 2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДӨР СОЁЛЫН ОРДОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР ТӨЛӨВЛӨӨД БАЙНА.

УУЛЗАЛТЫН ҮЕЭР ӨНГӨРСӨН ХУГАЦААНД ТӨР ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГААС ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ БОЛОН ЦААШИД ХИЙХ АЖЛЫГ ТАНИЛЦУУЛАХЫН ЗЭРЭГЦЭЭ ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТИЙГ СОНСОЖ, СОНИРХОСОН АСУУЛТАД ХАРИУЛНА.

2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН 10:00 ЦАГААС 1,3-Р ХОРОО, 13:30 ЦАГААС 4,5-Р ХОРООНЫ ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ ТУЛ ИРГЭД ХӨДӨЛМӨРЧИД ӨРГӨНӨӨР ОРОЛЦОНО УУ.

Leave a Reply