Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

 

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

2018.05.08

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Авто тээврийн үзлэг оношлогоог эрчимжүүлэх   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Татварын хэлтэс

 

ЗДО
2 Улсын аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн эхэлж байгаатай холбогдуулан худалдаа үйлчилгээний газруудад хяналт, шалгалт  хийх МХХ

ЦХ

ДБҮҮХ
3 2-р хорооны Улаан ухаа хэсгийн айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх Газрын алба ДБҮҮХ
4 Архи,  согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг газруудын цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах талаар  олон нийтийн санал асуулга явуулах, дээрх чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тооцоо судалгаа гаргаж, танилцуулах ДБҮҮХ ЗДТГ
5 3-р хорооны Хилчин хэсгийн сургууль,  цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эрчимжүүлэх  

ДБҮҮХ

 

ЗДО

6 Хүүхдийн зөвлөгөөний бэлтгэл ажлыг  сайтар хангах  

НХХ

 

ЗДТГ

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Leave a Reply