“ДҮҮРЭГТ ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО”СЭДЭВТ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААНЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

Засаг даргын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс дүүргийн эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, оролцоог нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх, чадавхжуулах, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийг дэмжих, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, жендэрийн тэгш байдлыг хангах, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зохион явуулсан тус илтгэлийн уралдаанд нийт 11 илтгэл ирүүлсэнээс II шатанд 8 илтгэлийг шалгаруулж өнөөдөр дүнгээ гаргалаа.

I байрт “Гүн галуутай” цогцолбор сургуулийн Сургалтын ерөнхий менежер Б.Алтансарнай,
II байрт Эрүүл мэндийн төвийн Сэтгэцийн их эмч С.Байгалмаа
III байрт Эрүүл мэндийн төвийн Нийгтийн эрүүл мэндийн эмч П.Дэлгэрзаяа нар
тусгай байрыг “Боловсрол” цогцолбор сургуулийн 9-р ангийн сурагч Б.Оюунтунгалаг эзэллээ.

Leave a Reply