Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

 

 

 

2018.04.10

 

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан   04 дүгээр сарын 13-ны өдөр хэлэлцүүлэг хийх тул холбогдох байгууллагууд идэвхитэй хамрагдах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

БААН

 

ЗДТГ
2 Залуучуудын хөгжлийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан байгууллагууд залуучуудын салбар зөвлөлөө  байгуулж, үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх Нийт байгууллагууд ЗДТГ
3 ЭЕШ-ын шалгалтын дүнг  нэн даруй  гаргаж танилцуулах  талаар судлах Боловсролын хэлтэс  ЗДТГ
4 Урлагийн наадмыг сайтар зохион байгуулах, байгууллагууд идэвхитэй оролцох НХХ, Соёлын ордон,  байгууллагууд НХХ
5 “Боловсролын хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд эхний улиралд хийсэн ажлын тайланг танилцуулах Боловсролын хэлтэс, Сургууль, цэцэрлэгүүд НХХ
6 Тэмүүлэл зусланг Хөдөлмөр зуслан болгох асуудлыг Удирдлагын зөвлөлийн хурал болон ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх НХХ , Боловсролын хэлтэс, ГБХЗХХ  

 

 

ЗДТГ

7 Гэр бүл, хүүхдийн  хүчирхийллийн талаар гарсан хэрэг дүүрэгт ямар түвшинд байгаа талаар мэдээлэл хийх   

ГБХЗХХ,

ТЗУХ

 

 

ЗДТГ

8 Дүүргийн ИТХ-ын ээлжит бус  12 дугаар хуралдаан болох  тул бэлтгэл ажлыг хангах ТЗУХ, Газрын алба ЗДТГ

 

About Багануур дүүрэг ЗДТГ

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.