Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.03.27

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг графикийн дагуу гүйцэтгэхэд анхаарч ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

ХААА

ДБҮҮХ

СТСХ

 

ЗДО
2 Хуурайшилт эрт эхэлж байгаатай холбогдуулан түймрээс урьдчилан сэргийлэх, урамшуулалт эргүүлийн ажлыг сайжруулах ОБХ ЗДТГ
3 Мал, амьтны халдварт  өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  ажлын хүрээнд  Хэрлэнгийн постын хяналт шалгалтыг өндөржүүлэх

 

МХХ

ОБХ

ЦХ

ЗДТГ
4 Улсын нөөцөөс хөнгөлөлттэй үнээролгож байгаа өвс,  тэжээлийг малчдад  шуурхай тараах  ажлыг зохион байгуулах ОБХ

ДБҮҮХ,

Хороод

ЗДТГ
5 Багануур Пауэр-н талаар олон нийтийн сүлжээгээр буруу ташаа мэдээлэл явж байгаатай холбогдуулан үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд хүргэх ЗДОрлогч ЗДТГ
6 БНЭУ-ын элчин сайд дүүрэгт ажиллах үеэр тус улсын 100 хувийн тэтгэлгээр 4-5 төрийн албан хаагчийг сургахаар болсонтой холбогдуулан шаардлагатай мэдээллүүдийг байгууллагуудад хүргүүлэх ТЗУХ ЗДТГ
7 Зөвшөөрөлгүйгээр болон зориулалтын бус газар PC тоглоомын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа тул эргүүл, шалгалтын ажлаа эрчимжүүлэх

 

МХХ, ЦХ ЗДТГ
8 Дутуу баригдсан хашаануудыг буулгаж, дүүргийн өнгө үзэмжийг сайжруулах тал дээр анхаарах МХХ, ГАлба ЗДТГ