Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Орон нутгийн , өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрууд болон төсөвт  байгууллагууд санхүүгийн тайлангаа Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт 02-р сарын 25-ны дотор хүргүүлж хуулийн хугацаанд аудитын дүгнэлт гаргуулах 14 СТСХ

 

 

ЗДТГ
2 Сар шинийн баярыг  угтаж ахмадуудад  хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах 14 НХХ ЗДТГ
3 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн  хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж,  гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавьж ажиллах 14 Автожим ОНӨААТҮГ ЗДТГ
4 Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг  2 дугаар сарын 15-ны дотор гаргаж хүргүүлэх 14 ТЗУХ ЗДТГ
5 Бууз, баншны хулгай гарч болзошгүй тул Цагдаагийн хэлтсээс иргэдэд  сэрэмжлүүлэг, анхааруулга   хүргэж, хяналт тавьж ажиллах 1-р сард багтааж Цагдаагийн хэлтэс ЗДТГ
6 Сар шинийн баярын өдрүүдэд мэргэжлийн  байгууллагууд иргэдийг ус, дулаанаар тасалдуулахгүй байхад анхаарч ажиллах. 14 Байгууллагууд Ажлын хэсэг
7 Нийтийн тээврийн үйлчилгээг тасалдуулахгүй байхад анхаарч ажиллах. 14 ТЗА ЗДТГ
8 Гал түймрийн аюулаас  урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх. 14 ОБХ ЗДТГ
9 Хүнсний  аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллах 14 МХХ ЗДТГ
10 ААНБ-ууд татвар, даатгал, санхүүгийн  жилийн эцсийн тайланг хуулийн хугацаанд  гаргаж хүргүүлэх. 14 Татварын хэлтэс, ЭМНДХэлтэс СТСХ
11 “Боловсролын хөгжлийг  дэмжих жил”-ийн календарьчилсан төлөвлөгөө гаргах 14 НХХ ЗДТГ
12 Хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангах, эрчимжүүлэх. / Илтгэлийг Англи, Монгол хэл дээр, цаасаар болон PPT файлаар авах/ 14 ДБҮҮХ ЗДТГ
13 ЭМТ-д шинэ тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэнтэй холбогдуулан  ажиллах хүчнийг бэлтгэх 14 НХХ ЗДТГ

 

Leave a Reply