А/12 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.