9 ӨРХӨД ГЭР ОЛГОЛОО.

Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны  хөтөлбөрт  тусгагдсаны дагуу Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу  өөрийн гэсэн гэр оронгүй 0-14 насны 3 буюу түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлон амьдарч буй 7 эх, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эдгэшгүй хүнд өвчтэй 2 иргэн, нийт 4 хорооны 9 өрхөд иж бүрэн 4 ханатай гэр олголоо.