ДҮҮРГИЙН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан дүүргийн Дэлгэрбэт ХХК (Хархорин), Багагутай ХХК (Миний нутаг), БЭДЧ ХХК (Тамхи со), Ахиц трейд ХХК, Монрубин ХХК, Зол Халиун Соронз ХХК бизнес эрхлэгчид өөрсдийн идэвхи санаачлагаар 5-н хорооны зорилтот бүлгийн 25 иргэдэд Сар шинийн идээний гарын бэлгийг гардуулан өглөө. Нийт дүүргийнхээ иргэдэд гүн туслалцаа үзүүлсэн 5-н компаний захирлуудад баярлалаа.

Цаашдын ажилд нь улам их амжилт хүсье.