2018.01.16-ны өдөр дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Сар шинийн баяр болохтой холбогдуулан  махны үзэсгэлэн худалдааг нэг дор төвлөрүүлэх, ил задгай мах худалдаалахгүй байхад   анхаарч ажиллах 14 ДБҮҮХ ЦХ МХХ ЗДТГ
2 Байгууллагууд ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах 14 Байгууллагууд ЗДТГ
3 Энэ онд ой тэмдэглэх  байгууллагуудын судалгаа гаргаж, уулзалт зохион байгуулах 14 ТЗУХ ЗДТГ
4 Удирдлагууд  2018 оны Үр дүнгийн гэрээнд тусгах  тусгай захиалгат бүтээгдэхүүний  саналаа хэлтсүүдээс авч тусган, гэрээний төслөө ирүүлэх 14 Байгууллагууд ТЗУХ
5 Хамтран ажиллах гэрээ болон Санамж бичиг байгуулсан байгууллагуудын тайланг сонсох, гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах 1-р сард багтааж ТЗУХ ЗДТГ
6 “Боловсролын хөгжлийг дэмжих  жил”-ийн  ажлын төлөвлөгөөнд тусгах саналаа ирүүлэх 14 Байгууллагууд Ажлын хэсэг
7 Байгууллагууд дээр өглөө бүр очиж шинээр гарсан хуулийн талаар мэдээлэл хийх 14 Татварын хэлтэс ЗДТГ
8 01 сарын 20-ны өдөр зохион байгуулах  “Мөнгөн өвөл” цасны баярыг сайтар зохион байгуулах 14 БТСХороо

ЦХ

ЗДТГ
9 Багануур ХК 40 жилийн ойн хүрээнд хийгдэх ажлын саналаа ирүүлэх 14 Багануур ХК ЗДТГ
10 Өвс, тэжээлийн хэрэгцээний  судалгаа авах 14 Хороод ЗАА, ДБҮҮХ
11  УИХ-ын гишүүд сар шинийн баяраар ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тул бүртгэл, судалгаагаа шинэчлэх ажлыг хийх 14 Хороод ЗДТГ