А/73 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай