БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДЭД БҮТЭЦ,ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН СОГТУУРУУЛАХ УНДАА БОЛОН ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДЭД БҮТЭЦ,ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН СОГТУУРУУЛАХ УНДАА БОЛОН ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ

Бүрдүүлэх материал

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА:

Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх  тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

 1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот
 2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар,
 3. Харьяалах татварын албанд албан татвар суутгагчаар бүртгүүлсэн бүртгэлийн хуудас /суутгагчийн дугаарыг бичсэн байна/
 4. Гадна, дотно тохижилтын зураг
 5. Стандартын шаардлага 90% ба түүнээс дээш хувь хангасан байх
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Багануур дүүргийн Засаг дарга зөвшөөрсөн тохиолдолд/

Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад

 • Баар 2.250.000 төгрөг
 • Хүнсний дэлгүүр 1.300.000 төгрөг
 • Кафе 750.000 төгрөг

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгахад

 • Баар 900.000 төгрөг
 • Хүнсний дэлгүүр 400.000 төгрөг

Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж:

Гэрчилгээний үнэ ЗДТГ-ийн нэмэлт данс  100200255404 дансанд тушаана.

 Согтууруулах ундааны тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам:

About Багануур дүүрэг ЗДТГ

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.