Багануур дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө