2018.01.03-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.01.03-ны  өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын

 шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Ажил тайлагнах,  дүгнэх ажлыг зохион байгуулах 14 Байгууллагын удирдлагууд ТЗУХ
2 “Боловсролын хөгжлийг дэмжих жил” –ийн төлөвлөгөө боловсруулж, жилийн ажлын нээлтийг зохион байгуулах 14 Боловсролын хэлтэс, НХХ
3 Бизнес эрхлэгчдийн чуулга уулзалтыг 1-р улиралд багтааж хийх тул  бэлтгэл ажлыг хангах 14 ДБҮҮХ
4 Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч айл өрхүүдээр явж 2 тарифт тоолуурын үр дүнд хяналт тавих 14 Хороодын Засаг дарга нар, Мэргэжлийн байгууллагууд ДБҮҮХ
5 Эмийн хөнгөлөлтийн асуудлаар хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгасан эсэхэд хяналт тавих 14 Ажлын хэсэг, ЭМНДХ НХХ
6 Шатахууны  нөөц байхгүй эсэхэд газар дээр нь очиж  шалгалт хийх, үнийг үндэслэлгүйгээр нэмүүлэхгүй  байхад анхаарах 14 ЗДО, ДБҮҮХ ДБҮҮХ
7 Төгсөх ангийн сурагчдын эцэг эхчүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, хонхны баяраар дүрэмт хувцасаар жигдрэх талаар мэдээлэл өгөх 14 Боловсролын хэлтэс, НХХ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.