ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

#ҮЛ_ХӨДЛӨХ_ХӨРӨНГИЙН_АЛБАН_ТАТВАР_ТӨЛӨГДИЙН_АНХААРАЛД Үл хөдлөх хөрөнгийн 2017 оны тайлант жил дуусч байгаа тул ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРАА ТӨЛНӨ ҮҮ !!!
-ҮХЭХАТ-ийн тухай хуулийн 8-2-т улирал бүрийн сүүлийн сарын 15 дотор буюу ААН 12-сарын 15-ны дотор,
-ҮХЭХАТ-ийн тухай хуулийн 8-3-т улирал Иргэн 2-р сарын 15 дотор төлж барагдуулах тухай заасан байдаг. Иймд иргэн, ААН та бүхэн Үл Хөдлөх Эд Хөрөнгийн Албан Татвараа төлнө үү

Leave a Reply