СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас хамтран хэрэгжүүлж буй иргэдийн оролцоо 2 төслийг танилцуулах сургалт дүүрэгт 2 өдрийн турш явагдана.

Өнөөдөр хороодын нийгмийн ажилтан болоод хэсгийн байцаагч 60 иргэнд явуулж байгаа бол маргааш буюу 28-ны өдөр төрийн албан хаагч 30 хүнд мэдээлэл өгөх юм.

Уг сургалтаар хороодод тулгамдаж байгаа асуудлыг иргэдийн оролцоотой гаргаж ирэх, шийдвэрлэхэд ямар гарц байгааг тодорхойлоход оршиж байгаа юм

Leave a Reply