ЗОРИОЛТОТ БҮЛГИЙН ИРГЭДЭД ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР НҮҮРС ХУДАЛДААЛЖ БАЙНА.

Дүүргийн төр захиргааны байгууллагын зүгээс зорилтод бүлгийн айл өрхүүдийг хөнгөлөлттэй үнийн нүүрсээр хангах зорилгоор нүүрс борлуулах 17 цэгээр дамжуулан 5-н хорооны 738 өрхийг хөнгөлөлттэй үнийн нүүрсээр хангах ажлыг 11 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна.

Нүүрсний хүртээмж, чанар, худалдан авалт, нүүрсний талон тараалтын байдалтай дүүргийн удирдлагууд газар дээр нь очиж танилцлаа.

Leave a Reply