2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017  оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр

 Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар 
 

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд   байгууллага,  ААН-үүд өөрсдийн байгууллагын эзэмшил 50м хүртэлх газрын цас мөсийг арилгаж цэвэрлэх.          14 ДБҮҮХ, ЗАА ЗДТГ
2 Халтиргаа гулгаа ихсэж байгаатай холбогдуулж согтуугаар машин барих, хүн тээвэрлэх асуудалд онцгой анхаарч, аян зохион байгуулах, эргүүл гаргах  14 ЦХ, Замын цагдаагийн тасаг ЗДТГ
3 Ирэх 2018 онд Багануур ХК-ний 40 жилийн ой тохиож байгаатай  холбогдуулж дүүрэг орон нутагт хийх ажлыг хамран ярилцаж, санал хүргүүлэх 14 ЗДО, ДБҮҮХ ЗДТГ
4 БН ХК-тай хамтарч   нүүрс борлуулах цэгийн үйл ажиллагааг  ирэх долоо хоногт эхлүүлэх 14 ДБҮҮХ ЗДТГ
5 Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг  2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгний төслийг боловсруулах 14 ТЗУХ, Газрын алба ЗДТГ
6 Эргүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад барьцаалагдсан, битүүмжлэгдсэн, хураагдсан эд зүйлсэд үнэлгээ хийх “Үнэ тогтоох комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай”  2017 оны А/47 захирамжийг хүчингүй болгох 14 ТЗУХ ЗДТГ
7 Вакцинжуулалт хийх ажилд  онцгой анхаарах 14 Хороод, МХХ ЗДТГ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.