”НББ-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

 

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, СТСХэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тус тус тусгагдсаны дагуу НББ-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах арга зүй сэдэвт сургалтыг Нягтлан бодох бүртгэл хөгжүүлэх сангийн тэргүүн, Монгол улсын гавъяат эдийн засагч, доктор, профессор, Мэргэшсэн нягтлан бодогч Р.Батжаргалтай хамтран зохион байгууллаа. Тус сургалтад нийт 43 байгууллагын  70 гаруй удирдах албан тушаалтан болон санхүүгийн ажилтнууд хамрагдлаа.

Leave a Reply