ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТАТВАРАА 12-Р САРЫН 1-ЭЭС ӨМНӨ ТӨЛНӨ ҮҮ

Галт зэвсгийн албан татвараа 12-р сарын 1-ээс өмнө төлнө үү.
Галт зэвсгийг дор дурдсан хэмжээгээр ногдуулна.

1. Үзмэр, цуглуулга, спорт-сургалтын зориулалттай галт зэвсэг
15 000₮

2. Ан агнуур, харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг
6,4 мм хүртэлх калибрын бүх төрлийн галт зэвсэг-30 000₮

6,5, түүнээс дээш мм-ийн калибрын бүх төрлийн галт зэвсэг-
60 000₮

Үрлэн сумтай галт зэвсэг-30,000₮

4.1.Дараах галт зэвсгийг албан татвараас чөлөөлнө:

4.1.1.музейн үзмэр, иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалтаар ашиглах боломжгүй, хөнөөх чадваргүй болсныг цагдаагийн байгууллага тогтоож гэрчилгээ олгосон;

4.1.2.байгаль хамгаалагчийн эзэмшилд байгаа албаны галт зэвсэг

Leave a Reply