“УЛСЫН СЕКТОРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ШИНЭЧЛЭЛ, ХЭРЭГЛЭЭ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

УЛСЫН СЕКТОРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ШИНЭЧЛЭЛ, ХЭРЭГЛЭЭ сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

СТСХэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газартай хамтран төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт зориулсан “УСНББОУСтандартын шинэчлэл, хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг 10 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгууллаа. Уг сургалтанд нийт 40 гаруй нягтлан бодогчид хамрагдлаа.