Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, лавлагааг цахимаар хийдэг боллоо

8689bb34df306ab4bigМонголын Мянганы сорилтын сангийн Хөрөнгийн эрхийн төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй “EPRS” буюу “Эд Хөрөнгийн Эрхийн Бүртгэлийн Цахим Систем”–ийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хүлээлгэн өгөх хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа Чингис Хаан зочид буудлын хурлын танхимд амжилттай болж өндөрлөлөө.  Уг төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, бүсийн 8 тулгуур төвийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн хэлтэс, тасгуудыг нийт 11.5 мянган метр урт шилэн кабелиар холбож, 12 сая цаасан материалыг цахим хэлбэрт хөрвүүлэн, архивлаж, мэдээллийн нэгдсэн онлайн систем бүхий дата центрийг байгуулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.Ингэснээр Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 30 гаруй хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн нэгжид ажиллаж буй 150 гарын улсын бүртгэгчдийн ажил эрс хөнгөвчлөгдөж, иргэдээс цахим хэлбэрээр өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, нөгөө талаас иргэд шийдвэрлэлтийн явцын талаарх мэдээллийг цахим шуудан, гар утсаар хүлээн авч, зөвхөн гэрчилгээгээ тус газраас авах байдлаар түргэн шуурхай үйлчлүүлэх боломжтой болох юм. Түүнчлэн энэхүү систем нь улс орон даяар бүрэн нэвтэрснээр үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн явцад хүнээс хамаарсан алдаа гарах эрсдэл үгүй болж, улсын хэмжээнд нэгдсэн тайлан гаргах, төвөөс бүртгэлийн явцыг хууль журмын дагуу явагдаж буй эсэхийг хянах зэрэг томоохон боломжууд бүрдэж байгаагаар ихээхэн ач холбогдолтой. Цаашлаад банк, санхүү, нотариат гээд төрийн болон төрийн бус 11 байгууллагаас Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээллийн санд хандах боломж нээгдэж улмаар төриийн үйлчилгээг орон зайнаас үл хамааран түргэн шуурхай хүргэх нөхцөл бүрдэнэ.