Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.08.28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:

1. Дүүрэгт зах ажиллуулах асуудлаар ажлын зураг төсвийг хийх

                                                    /Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/

2. Хичээлийн шинэ жилд зориулж дүүргүүдийн ЗДТГ хэд хэдэн байршилд хүүхдүүдэд зориулсан зүйлсийг худалдаалах цэг нээн ажиллуулах

                                                   /ТХҮХэлтэс/

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:

1.    Хороодын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд 2 дугаар хорооны шаардлага хангахгүй байгаа сантехникийн ажлыг засаж дуусгах

                                               /ЗДТГ-н дарга Б.Мөнхбат/

2.    Дүүргийн 5 дугаар хорооны зөөврийн усан сангийн хөлдөлтийг арилгах арга хэмжээ авах

/ Багануур- Ус НӨҮГ /

3.    Эзэнтэй-Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд голын ай савыг эзэнтэй болгох

                                                       / ЗДТГ-н дарга Б.Мөнхбат, Хөдөлмөрийн хэлтэс /

4.    Энерго монтаж ХХК-ны гүйцэтгэж буй 1 дүгээр хорооны  2-р конторын ажлыг 09.15-ны дотор дуусгах

                                                      / ТХҮХэлтэс, Дулааны Станц ТӨХК /

5.    ААН байгууллагын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг графикийн дагуу шалгах, хандланчид ногоочидын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулж дуусгах

/ ЗДТГ-н дарга Б.Мөнхбат, ТХҮХэлтэс /

6.     Цэцэрлэг сургуулийн орчимын замд хурд сааруулагч, тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах, Үерийн далан сувгийг анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээтэй болгох                                                                             

                                                       / ТХҮХэлтэс, Авто-жим НӨҮГ/

7.    Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааны арга хэмжээг сайтар  зохион байгуулах

                                                     /Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Боловсролын хэлтэс/

8.    Цэцэрлэгүүдийн ахуйн хангамжийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх

                                                     /Санхүү төрийн сангийн хэлтэс  /

9.    Дүүргийн иргэдээс санал авч нүүрс борлуулах цэгийн байршлыг  тогтоох

/ТХҮХэлтэс   /

10.  Нүүрс борлуулах цэгд нүүрс тээвэрлэх машины жолооч нартай гэрээ байгуулах

                                                 / ТХҮХэлтэс  /

11.  Дотоод аудитын алба шинээр байгуулахтай холбогдуулан байгууллагын үйл ажиллагааг  түргэн хугацаанд эхлүүлэх арга хэмжээ авах                     

                                                    / Санхүү төрийн сангийн хэлтэс/

12.  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай байгуулсан гэрээг дүгнэж, тусгай зөвшөөрөл олгодог байгууллагатай харилцах, Аудитын байгууллагаар шалгуулах                                                                           

                                                /ЗДТГ-н дарга Б.Мөнхбат /

 

Захиргаа хуулийн хэлтэс