ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Т.ОТГОНБОЛД ТӨВ ЗАМ ДАГУУХ ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦАВ.

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 59,3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий Багануур дүүргийн төв зам дагуух тэмдэг тэмдэглэгээний ажлын гүйцэтгэгчээр “ Мастер роуд “ ХХК шалгаран 8 дугаар сарын 15-наас эхлэн ажиллаж байна.

Уг ажил нь мянганы замын уулзвараас “ Ахиц – 1” хүртэлх замын тэмдэг 61 ширхэг, хурд сааруулагч 7 ширхэг, 4500 м тасархай цагаан зураас, 543 м үргэжилсэн цагаан шугам татах ажлууд хийгдэх юм. Ажлын гүйцэтгэл 60 %-тай байна.