2017 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Албан даалгаварын биелэлтийг хангах, өвөлжилтийн мэдээг  ирүүлэх, урсгал болон их засварын хэдэн хувьтай явж байна хүндрэлтэй хэдэн ажил байгааг  эсэх мэдээллүүдийг  нэгтгэж ирүүлэх. /инженер техникийн болон, боловсролын/

 

14 ДБҮҮХ ЗДОрлогч Т.Отгонболд
2 Вакцинжуулалтанд онцгой анхаарч ажиллах 14 МХХ

ОБХ

ЗДТГ
3 Өөрсдийн харьяа газрын шарилж устгахад анхаарлаа хандуулах 14  

ЗАА

 

ЗДТГ
4 Шатрын их наадам болохтой холбоотойгоор аюулгүй байдал хангах, тог цахилгаанаар хангах, рестораны газруудын хоолны аюулгүй нийтээр хамарсан хордлогоос урьдчилан сэргийлэх 14 ЦХ, МХХ, Түгээх ЗДТГ
Хэрлэн гол дагуу Эвдэрч нурсан эрэг орчмын газруудад тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх, хаягжуулах 14 Авто-Жим, “Багануур АЗЗА” ТӨХК Тээвэр Зохицуулалтын алба ЗАА
Гар дээрээс жимс, самар зардаг асуудалд хяналт тавьж ажиллах 14 ЦХ

МХХ

Хороод

 

ДБҮҮХ
“Дөл түшиг” ХХК-д мэргэжлийн хяналтийн шалгалт хийж үнэлгээг гаргасантай холбоотойгоор УЗ-ийн хурал зарлан холбогдох албан тушаалтан, ЦХ,  Төлөөлөгч, мэргэжлийн байгууллагуудыг байлцуулах. 14 ДБҮҮХ ЗДОрлогч

Т.Отгонболд