ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН КАМЕР СУУРИЛУУЛАЛТЫН АЖИЛ 90 ХУВЬТАЙ БАЙНА.

Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар Эрүүл мэндийн төвийн гадна болон төрөх, мэс засал, зэрэг бусад шаардлагатай өрөөнүүдэд нийт 36 ширхэг хяналтын камер суурилуулах ажил дуусаж байна.

Эрүүл мэндийн Яам болон гадаад, дотоодын эмнэлэг, нарийн мэргэжлийн эмч нартай алсын зайн сургалт, зөвлөгөө авах боломжтой телемедизион суурилуулах ажил хийгдэж байна.