ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Т.ОТГОНБОЛД ЭМТ-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 115,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн цахилгаан, сантехникийн засварын ажлын эхлээд байна.

Сантехникийн засварын ажлын гүйцэтгэгчээр “ Зууны сод“ ХХК, цахилгааны засварын ажлын гүйцэтгэгчээр “ Виртуалсофт “ ХХК тус тус шалгаран 8 дугаар сарын 16 – аас 09 дүгээр сарын 16-ны хооронд хийж гүйцэтгэх юм.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.