Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг БААН-дэд танилцуулж байна.

Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх ажлын хүрээнд “Багануур-Ус” ОНӨААТҮГ-ын хамт олонд мэдээлэл хийлээ. Нийт 63 ажилтан хамрагдлаа. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.