ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн замын сангийн 54,7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Ерөнхий гүйцэтгэгч “ Борхойн зам” ХХК, туслан гүйцэтгэгчээр “ Багануур АЗЗА” ТӨХК нь Багануур дүүргийн 5 дугаар хорооны Нарийний 19 дүгээр гудамж бүхий 800м газрыг ус тогтохооргүй сайжруулсан шороон зам хэлбэрээр засах ажил 2017 оны 08 сарын 08-ны өдрээс эхлэн гүйцэтгэж 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ны өдөр Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар хүлээлгэн өгнө.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.