2017 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017  оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр

 Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Дүүргийн баяр наадмыг шударга зохион байгуулахад  анхаарах 14 Ажлын хэсэг ЗДТГ
2 Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрчимжүүлж  зарлагдсан тендрүүдийг цаг хугацаан нь явуулах 14 СТСХ ЗДТГ
3 Унаач хүүхдүүдийн хувцасны бүрэн иж бүрэн байдал, анхан шатны тусамж үзлэг, Даатгалд онцгой анхаарах. 14  

/Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хэлтэс, ЭМТ, ЭМНДХ /

 

ЗДТГ
4 Баяр наадмын үер тог цахилгаан тасрахгүй байхад анхаарах

 

14 БЗӨБЦТС ТӨХК ЗДТГ
  Баяр наадмын үеэр хуушуурын гэрүүдэд гааз ашиглалт, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулж ажиллах.

 

14 ДБҮҮХ ЗДТГ
  2018 оны төсвийн төслийг байгууллага ААН-д хугацаанд нь хүргүүлэх. /

 

14 / СТСХ ЗДТГ
  Нийт нутгаар гандуу түймэртэй байгаатай холбогдуулаад эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлж сайжруулах. Завьт эргүүл гаргах, Хэрлэн гол дагасан эрэг нурах сэрэмжлүүлж хаалт хашлага хийх, хог хаягдлыг ил задгай хаяхгүй байхад заавар зөвлөгөө зөвлөмж хүргэх. Баяр наадмын дараа гол дагасан хог хаягдлыг цэвэрлэх 14  ОБХ, ХХҮХ, ЗАА, Авто-Жим

 

ЗДТГ
  7 дугаар сарын 1 ний байдлаар Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний явцыг хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр  ирүүлэх 14 НХХ,

ДБҮҮХ

 

ЗДТГ,
  Их дээд сургуульд суралцах хүүхдүүдийг төрийн сангийн зээлд хамруулахад тавигдах шаардлага, холбогдох материал бүрдүүлэхэд шаардлагатай мэдээ мэдээллийг ард иргэдэд хүргэх.

 

14  Боловсролын хэлтэс ЗДТГ
  Цэцэрлэгүүд хүүхдүүдийг тойргийн хүрээнд бүртгэх хамруулахад үүрэг чиглэл өгч ажиллах.

 

14 Боловсролын хэлтэс ЗДТГ

Leave a Reply