2017 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017  оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр

 Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Хуурайшилт ихтэй байгаатай холбоотойгоор обьектийн болон ой хээрийн түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах 14 ОБХ ЗДТГ
2 Дүүргийн наадмыг сайтар зохион байгуулах

 

14 ЗДТГ
3 Дөл түшиг төмөрлөгийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах 14     Холбогдох байгууллагууд            ЗДТГ
4 Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан хүүхдүүдийг тээвэрлэх, хоол хүнсний болон гал түймрийн аюулгүй байдалд онцгой анхаарч урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах. 14 Холбогдох байгууллагууд ЗДТГ
5 Сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгууль зохион байгуулах бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд санал авах байр болон хуульд заасан бусад шаардлагатай зүйлсийг сонгуулийн төв байгууллагаас баталсан зааврын дагуу хуулийн хугацаанд бэлэн болгох. Хуулиар хүлээсэн бусад үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 14 Сонгуулийн хороо