Хэрэглэгч хүссэн цагтаа хэрэглээний усаа авах боломжтой болно.

Дүүргийн 4-р хорооны Байдлаг хэсэгт Тайваний хүүхэд гэр бүл хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр ухаалаг системтэй зөөврийн усан сангийн барилгын ажлын гүйцэтгэлд тус хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүд хяналт хийлээ. Уг усан сангийн барилгын ажлыг “Багануур-Ус” ОНӨААТҮГ гүйцэтгэж байгаа ба 06-р сарын 27-ны байдлаар гадна фасадны ажил бүрэн дууссан, дотор засалд паракетан шал шахах, замаск татах, будах зэрэг ажлууд дутуу 85%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.