Б/83 Э.Золзаяад жирэмсэний болон амаржсаны амралт олгох тухай