Б/61 Б.Уранжаргалд жирэмсэний болон амаржсаны амралт олгох тухай